استانداردهای سالم تری برای همکاران خود وضع نمایید!

زمان تقریبی :

3 دقیقه

نویسنده

30 تیر 1399

مدیریت

استاندارد کار/ استرس/ کار تیمی/ بهره وری

وقتی کارمندان خود را مدام مشغول نگه میداریم و آنقدر سرآنها کار میریزیم که فرصت استراحت مناسب ندارند، طبیعی است که خلاقیت،‌علاقه و رضایت شغلی آنها به شدت کاهش پیدا می کند.
خانم بریجید شالت،‌ روزنامه نگار و نویسنده ی مطرح آمریکایی در مقاله ی تحقیقاتی خود پیشنهاد می کند:

“استانداردهای سالم تری برای همکاران خود وضع کنیم تا کارآیی آنان را افزایش دهیم.”


به ۳ پیشنهاد ایشان به صورت خلاصه اشاره میکنم.

1.خودتان را به عنوان الگو تغییر دهید:

اجازه دهید همکارانتان ببینند که شما هم بین کار و زندگی خود تعادل دارید. ساعتهای کاری شناور دارید،‌ تا دیروقت سرکار نمی مانید، سر ساعت می آیید و سر ساعت هم می روید، تا حد امکان تلاش می کنید در ساعات غیر کاری ایمیل و یا پیامهای کاری ارسال نمی کنید.
این رفتارهای شما باعث میشود کارمندانتان بدانند شما هم استاندارهای سالم تری در زندگی دارید و آنها میتوانند به شما اعتماد کنند.


2. زمان بیشتری به اتمام فعالیتها و پرو‌ژه ها اختصاص دهید:

تحقیقات ثابت کرده اند هنگام مشخص کردن زمان اتمام کار و پروژه ها معمولا خوش بینانه تصمیم گیری می شود و اکثر اوقات با پایان زمان کار و پروژه ی ما به اتمام نمی رسد.
به همکاران خود اجازه دهیم در صورت نیاز زمان بیشتری به کار و پروژه های خود اختصاص دهند تا از اشتباهات و انحراف و استرس آنها بکاهیم.


۳. در خصوص فشار های کاری همکارانتان شفاف تر باشید:


سعی کنید محیطی ایجاد کنید تا همکارانتان از فشارهای کاری خود به صورت شفاف با شما صحبت کنند.
خوب به دغدغه ها و صحبت های آنان توجه کنید و با شنیدن و درک کردن وضعیت آنها تلاش کنید استانداردهای سالم تری جهت کم شدن فشار و یا کمک به آنان در تحمل این فشارها وضع نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید