پنجمین ایران فارما فوروم

سلامت در بن بست؟

آیا بازگشت به گذشته یک مطالبه و راهکار است؟

دوستان و همراهان ارجمند و گرامی،

ضمن تشکر از اظهار لطف و محبت و پیگیریهای مکرر شما عزیزان به استحضار می رسانیم، برنامه ریزی برای برگزاری پنجمین فارما فوروم از چند ماه قبل آغاز شده بود اما با توجه به شرایط ویژه ای که ظهور پدیده کرونا بر زندگی فردی و حرفه ای ما حاکم کرده است، بارها و بارها و ساعتها در مورد ماموریت و مسوولیت اجتماعی خودمان در داخل گروه روما بحث و گفتگو کردیم. در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که از خود شما عزیزان سوال کنیم تا نظراتتان را بدانیم و به همین دلیل پرسشنامه کوتاهی تهیه و برای بیش از 500 مخاطب قبلی این رویداد، فعالان، خبرگان و همکاران ارسال شد. در نهایت و در احترام به نظریات اکثریت شما بزرگواران همراه و در راستای مسوولیت اجتماعی خودمان، تصمیم بر آن شد که برگزاری پنجمین فارما فوروم در سال 1399 منتفی گردد.

اما علیرغم این مساله و با توجه به اینکه حال سلامت و داروی کشور به طرز قابل توجهی بد است، چالشها و ابهامات بسیار است و نیاز تصمیم سازان و مدیران و فعالان بیش از همیشه برای هم اندیشی و تحلیل و گفتگو پر رنگ شده است. لذی بر آن شدیم تا فعالیتهایی را حول محور تمی که برای فارما فوروم در نظر گرفته بودیم، برنامه ریزی و حضورتان تقدیم کنیم و امیدواریم مثل همیشه همراهمان باشید و مهم تر اینکه ما را از نظرات خود بهره مند نمایید.

بزودی برنامه هایی که مشغول کار جدی علمی و صنفی روی آنها هستیم خدمتتان اعلام می گردد. منتظر ما باشید و ما هم مشتاقانه منتظر شما هستیم.

آرزو می کنیم در شرایط بحرانی فعلی، روز و روزگار با حداقل سختی بر شما بگذرد و تن و روان خودتان و عزیزانتان در صحت و سلامت باشد.

به امید روزهای بهتر

اینجا چراغی روشن است….

شاهین جعفری