کتاب ذهن تقابل پذیر

زمان تقریبی :

15 دقیقه

نویسنده

11 مرداد 1399

مدیریت و رهبری

کتاب ذهن تقابل پذیر نوشته راجر مارتین و ترجمه حمیدرضا جعفری توسط کتاب معنا منتشر شده است و خواندن آن برای همه ضروری است.

در این کتاب قدرت حل مسئله به کمک تفکر همبند (Integrative) و نمونه‌ها و مصادیق بیان می‌شود.

نمونه لی چین که فلسفه «بخر، نگه‌دار و سود ببر!» با همین فلسفه در اوج موفقیت مواجه با شکست می‌شود و با استفاده از تفکر همبند از شکست می‌رهد و به موفقیت مجدد دست می‌یابد.

مزیت متفکران همبند:

این افراد دو دیدگاه کاملاً متضاد در ذهن خود دارند و سپس بدون ترس و شتاب‌زدگی یا صرفاً تسلیم در برابر یک گزینه، قادرند ترکیبی ایجاد کنند که برتر از هر دوی آن دیدگاه‌های متضاد باشد.

تفکر همبند اصطلاحی است برای این فرایند (به بیان دقیق‌تر، این نظم توجه و تلفیق) که نشانه خاص کسب‌وکارهای استثنایی و افرادی است که مدیریت آن‌ها را بر عهده دارند.

تفکر همبند به ما انتخاب بین دو چیز بلکه بخشی از هر کدام را می‌دهد.

چه نوع ذهنی می‌تواند راهبرد واحدی از دو خط فکری متفاوت حاصل کند؟ «من اهل انتخاب بین دو گزینه نیستم» نتیجه فکر کردن به «و» به‌جای «یا» فوق‌العاده بوده است.

تعریف کاربردی از تفکر همبند:

توانایی مواجهه سازنده با تقابل دیدگاه‌های متضاد به‌جای انتخاب یک دیدگاه و رد دیگری، راه‌حلی خلاق برای رفع تنگنا ایجاد می‌کند که به شکل دیدگاه جدیدی است که از هر دو دیدگاه متضاد مؤلفه‌هایی دارد و درعین‌حال از هر دو برتر است.

در فصل دوم با تقسیم فرایند تفکر همبند به چهار بخش سازنده آن یعنی برجسته نگری، علیت، معماری و راه‌حل نهایی مبادرت به بیان هر بخش می‌شود.

در فصل سوم بررسی تفکر همبند آغاز می‌شود و نشان داده می‌شود که ظرفیت متفکران همبند در تشخیص مدل‌ها از واقعیت چقدر برای دستیابی به اجزای سازنده و خلاق راه‌حل نهایی اهمیت دارد.

و در فصل چهارم چگونه نیروهای دوگانه ساده‌سازی و تخصصی سازی مانع تفکر همبند است مشخص می‌شود و شرح داده می‌شود چگونه می‌توان با این نیروها مقابله کرد.

و در فصل پنجم چارچوبی برای ایجاد ظرفیت تفکر همبند معرفی می‌گردد.

و در فصل ششم هر کدام از سه مؤلفه چارچوب موضع و فصل هفتم ابزارها و در فصل هشتم تجربیات را چگونه باید ظرفیت‌سازی کرد و هر کدام از این سه مؤلفه باید چگونه باشند و چگونه آموزش داده شوند بیان می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید