مبانی بازاریابی

امروزه بازاریابی ، مفهومی استراتژیک و بسیار حیاتی برای کلیه سازمان هاست و تفاوتی نمی کند فعالیتهای یک بنگاه تجاری در کدام بخش قرار گیرد، تولید محصول یا ارائه خدمت ، همه فعالیتهای یک سازمان نیاز به داده های ورودی بخش بازاریابی خواهد داشت و این نیاز با هرچه رقابتی تر شدن فعالیتهای تجاری بیش از پیش احساس می شود.

در صنعت دارو و روند جهانی آن نیز علیرغم اینکه به دلایل مختلف این قبیل فعالیتها به نوعی محدود و محدود تر می شوند اما با یک مرور عمیق رد پای فعالیتهای بازاریابی در تمام بخشها و نقشهای جدید دیده می شود. بخصوص در کشور ما که پیرو سیاستهای کلی در صدد توانمندسازی آن هستیم و با نگاه به صادرات به بازارهای جهانی ، دانش بازاریابی ضرورتی غیر قابل انکار است.

نظر به اهمیت این موضوع ، کارگاه مبانی بازاریابی با رویکرد دارویی تدوین و اراده می گردد. در این کارگاه به مباحث زیر پرداخته می شود:

-  معرفی بازاریابی و مفاهیم اولیه مرتبط با آن

-  مرور تاریخ تحولات در بازاریابی

-  نقش واحد بازاریابی در سازمان

-  تحلیل محیط خرد و کلان

-  شناخت بازار ، تقسیم بندی ، انتخاب بازار هدف و موقعیت یابی (با تمرکز بر مفهوم برند و برند سازی)

-  آمیخته بازاریابی به تفصیل و با جزئیات شامل:

- محصول

- قیمت

- توزیع

- ترویج

و تمامی این مباحث با رویکردهای صنعت دارو در ایران طراحی و تدوین شده و همراه با فعالیتهای عملی ارائه می گردد.

کارگاه در روزهای زیر برگزار می گردد:

  • ۲ بهمن
  • ۷ بهمن
  • ۹ بهمن
  • ۱۴ بهمن
  • ۱۶ بهمن
  • ۱۸ بهمن

ساعت کارگاه از ۱۶:۳۰ لغایت ۲۰:۳۰ خواهد بود. جهت ثبت نام فرم زیر را تکمیل فرمایید.

  • قیمت: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • قیمت: ۰ ریال
  • ۰ ریال
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .