اولین کنفرانس صنعت سلامت ایران با تمرکز بر دارو

یکی از ابزارهای قدرتمند تقسیم دانش و اطلاعات در دنیا برگزاری سمینارها و کنفرانس های سالیانه است که مستحضرید در رشته های مختلف علمی و تخصصی برگزار می گردد. اما به نظر می رسد خلا وجود چنین فرصتی در کشورمان برای فعالان و شاغلین صنعت دارو وجود دارد تا ضمن آشنایی با روندهای جهانی، استفاده از تجارب بین المللی و تقسیم اطلاعات و دانش، به هم اندیشی و هم افزایی برسند.

همینطور نظر به تغییرات پیش گفته در فضای بین المللی و افزایش فرصت ها، مبحث برنامه ریزی استراتژیک با نگاه های کوتاه مدت، میان مدت و نیز بلند مدت یکی از موضوعاتی است که باید در میان مدیران فعلی بسیار مورد توجه قرار گیرد و در این فرآیند یکی از موارد بسیار مهم قدرت تحلیل بوده و خواهد بود. افراد حرفه ای شاغل در این حوزه، نیازمند ارتقا قدرت تحلیل خود هستند تا بر اساس آن ضمن درک بهتر این تغییرات، در نظر گرفتن شرایط روز، روندهای آینده و دیگر علل و عوامل موثر در حیطه مدیریتی خود، اتخاذ تصمیمات و برنامه ریزی نمایند.

لذی بر آن شدیم تا با ترتیب دادن همایشی سراسری و گسترده ضمن استفاده از تجارب و تحلیل اساتید و متخصصان داخلی، از تجارب متخصصان بین المللی نیز استفاده نماییم و در جهت هر چه بیشتر و بهتر آشنا شدن با سوابق، روندها و نیز هم اندیشی و به دنبال آن ایجاد هم افزایی در مسیر حرکت، آماده تر گام برداریم و با ایجاد فرصت برای تبادل نظرات و تجربیات، و انتقال دانش و تجربه روز دنیا زمینه مناسب تری برای تربیت نسل آینده مدیران آماده و حرفه ای فراهم آوریم.

همایش مذکور شامل گفتگوهایی در حوزه تحلیل محیط خرد (Microenvironment) با مروری بر شرایط فعلی صنعت دارو، مرور روندها و نیز چشم انداز پیش رو و نیز چند مبحث تخصصی در مورد نقش های جدید در صنایع داروی از جمله Medical و Market Access و فلسفه وجودی آن ها و دلایل نیاز به این نقش ها و نیز تحولات در حوزه فروش و از سوی دیگر بررسی و تحلیل محیط کلان (Macroenvironment) با تاکید بر تغییرات شرایط محیط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با حضور اساتید و متخصصان داخلی و نیز متخصصین خارجی خواهد بود.

امید است که تلاش صورت گرفته در این زمینه با استقبال و حمایت شما دوستان و همکاران عزیز و ارجمند و همین طور اساتید و متخصصان این حوزه، بتواند گامی در راستای ارائه تصویری حرفه ای تر از کشور عزیزمان و پیشرفت و اعتلای همه ما در فضای بین المللی بر دارد و به صورت یک همایش سالانه تثبیت گردد.