دومین کنفرانس صنعت سلامت ایران با تمرکز بر دارو

نظر به استقبال بزرگواران و عزیزان همکار در صنعت دارو و نیز حمایت بزرگان دانش و صنعت و مدیران ارشد سازمان ها و شرکتهای دارویی ، دومین کنفرانس صنعت سلامت ایران با تمرکز بر دارو برنامه ریزی شده و ارائه می گردد.

در ادامه سیاست ارائه مباحث روز مرتبط با صنعت دارو در این کنفرانس و پیرو سیاستهای ابلاغ شده بالا دستی در نظام جمهوری اسلامی مبنی بر اقتصاد مقاومتی واهمیت توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان بخش بسیار مهمی از این سیاستها و نیز لزوم آشنایی هر چه علمی تر وعمیق تربا آن ، theme کلی کنفرانس دوم بر مبنای بحث و گفتگو پیرامون موضوع اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

در کنفرانس اول، هدف ارتقا قدرت تحلیل مدیران محترم و شعار،"یک گام به پیش" در نظر گرفته شده بود. برای کنفرانس دوم ، نظر به سیاستهای بالادستی و کلی نظام در موضوع اقتصاد مقاومتی که مکررا هم بر آن تاکید می شود، هدف تعریف ، تحلیل و تبیین این مبحث در صنعت دارو و شعار با توجه به مفاهیم و بیانیه ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی  " توانمندسازی " درنظر گرفته شده است. امیدواریم با عنایت و حمایت شما بزرگواران ، این بار بتوانیم علاوه بر ارتقا دانش عزیزان محترم شرکت کننده با بهره مندی از اساتید فن و متخصصین زبده از درون و بیرون فضای صنعت دارو، خروجی بزرگتری داشته باشیم شاید در تصمیم سازیها و سیاست گزاریها و برنامه ریزیهای آتی مسوولان محترم هم لحاظ گردد و موثر افتد.

همایش دوم با ارائه هایی عمدتا گفتگو محور ( Panel Discussion ) برای پوشش مباحث چشم انداز صنعت داروی ایران ، توانمندسازی آن در راستای رسیدن به چشم انداز و نیز نحوه ارتباط و تعامل با فضای صنعت در خارج از کشور که از ضروریات توانمندسازی است ، برنامه ریزی گردیده است.

به علاوه حسب قولی که در همایش اول برای پیگیری مباحث مطرح شده در پنلهای اصلی آن داده شد ،  ادامه گفتگوها بر همان محور و با همان موضوع در برنامه گنجانده شده است.

منتظر دیدار همه شما عزیزان هستیم.