اعضای آکادمی

دکتر حمیدرضا جعفری

دکتر حمیدرضا جعفری

موسس، مدیر عامل و رییس آکادمی علمی روما

دکترای حرفه ای پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران پزشکی

MBA با گرایش مدیریت استراتژیک بازاریابی، سازمان مدیریت صنعتی

MBA با گرایش بازاریابی، دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران

دکتر حمیدرضا مجتهدی

دکتر حمیدرضا مجتهدی

آخرین سمت کاری در ایران مدیر دپارتمان علمی و پزشکی شرکت کولوپلاست ایران

دکترای حرفه ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو هیات موسس و هیات مدیره شرکت روما

دکتر حسین صدری افشار

دکتر حسین صدری افشار

معاونت بازرگانی هولدینگ دارویی و مدیره زنجیره تامین

DBA با گرایش مدیریت دانش، سازمان مدیریت صنعتی

MBA با گرایش مدیریت استراتژیک بازاریابی

کارشناس مهندسی شیمی

مهندس حامد عربیان

مهندس حامد عربیان

مدیر عامل شرکت پخش آریا (مجموعه درمان یاب)

MBA با گرایش مدیریت استراتژیک بازاریابی، سازمان مدیریت صنعتی

کارشناس مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی

خانم سارا خدایی

خانم سارا خدایی

Business Unit Director – Consumer Health Care راسن درمان

MBA با گرایش مدیریت استراتژیک بازاریابی، سازمان مدیریت صنعتی

دکتر پونه حیدری

دکتر پونه حیدری

آخرین سمت کاری در ایران مدیر بخش مدیکال شرکت نوارتیس انکولوژی ایران

دکترای حرفه ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان